Pro Pinsiö

Mistä kyse?

Pro Pinsiö on Pinsiö-seuran kevätkokouksen päätöksellä 29.4.2021 perustettu ryhmä, jonka tarkoitus on seurata ja tiedottaa Pinsiöön haetun malminetsintälupa-asian etenemistä ja tarvittaessa toimia mahdollisen kaivoshankkeen vastustamisessa.

Tukes on 27.8.2020 hyväksynyt Sotkamo Silverin malminetsintälupaa koskevan hakemuksen. Haettu lupa-alue sijaitsee Nokialla Pinsiössä, pohjavesialueen ja Matalus-joen välittömässä läheisyydessä (ks. karttakuva alla).

Asiasta on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 5.3.2021 sekä kuntalaisaloite Nokian kaupungille 9.6.2021. Toteutuessaan mahdollinen kaivoshanke vaikuttaisi peruuttamattomasti mm. kyläläisten asumiseen, elinkeinoon ja pohjaveteen sekä erittäin uhanalaisen raakun elinoloihin. Tästä syystä koemme tärkeäksi seurata tilanteen kehitystä ja vaikuttaa siihen parhaamme mukaan.

Kuva: Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkuna

Voit tustua alueeseen kartalla tarkemmin valitsemalla paikkatietoikkunassa näkyviin seuraavat karttatasot:

  • Aluesuunnittelu ja rajoitukset > Malminetsintälupahakemukset
  • Maankäyttö > Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Pohjavesialue
  • Maankäyttö > Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Natura 2000.

Yhteystiedot

Ryhmää vetää Jonna Lahti 040-8281675
Postia voi lähettää sähköpostiosoitteeseen propinsio@gmail.com