HHO kumosi Pinsiön malminetsintäluvan

27.1.2023

Tukesin myöntämä lupa etsiä kultaa Pinsiössä on kumottu Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Perusteina kumoamiselle on Pirkanmaan Ely-keskuksen lausunto erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan ja läheisen Natura-alueen vaarantumisesta. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lupaa vastustivat paikalliset asukkaat, pinsiöläisetkin. Pinsiö-Seura perusti Pro Pinsiö -hankkeen seuraamaan ja vaikuttamaan asiaan 2 vuotta sitten. Lähtöselvitykset seurassa tehtiin tarkkaan, jotta voitiin selvittää kaivoshankkeen vaikutukset sekä luontoon että alueen elinkeinoihin ja ottaa asiaan kantaa. Tämä seuran hanke oli yhteydessä muihin asiaa seuraaviin ja vastustaviin tahoihin. Hanketta Pinsiössä veti Jonna Lahti. Suuri merkitys hankkeen kaatumiseen oli Jari Natusen toiminnalla Suomen Luonnonsuojeluliitossa. Lisätietoja myös mm.NU ja  AL 27. tammikuuta 2023.

Tiina Kauppi, Jonna Lahti

Kuvassa Jonna Lahti ja Aura Kalli tutkimassa Matalusjokea 17.5.2021 Pro Pinsiö -hankkeen tiimoilta (kuva Tiina Kauppi)