Pinsiö-Seuran historia

Pinsiö Seura

Pertti Lehtistä voitaneen hyvällä syyllä sanoa Pinsiö-Seuran isäksi, vaikkakin ideanikkarin lisäksi tarvitaan aina ympärille muita, samanhenkisiä ihmisiä. Ilman Pertin innokkuutta ja innovatiivisuutta moni asia olisi kuitenkin saattanut jäädä toteutumatta.

Katso myös hallitus-sivulta Pinsiö-Seurassa aikojen saatossa toimineet puheenjohtajat ja sihteerit.

Historia

Ennen kuin Pinsiö-Seuran perustaminen tuli ajankohtaiseksi, syntyi kuitenkin noin vuonna 1982 Pinsiön Pelimannit, missä myös Pertti Lehtinen oli yhtenä perustajana. Se sai alkunsa kylälle 1980 muuttaneen Jari Välimäen haitarinsoitto-opetuksesta ja Pertti Lehtisen mukaan innostumisesta.

Pertti Lehtisellä oli haaveena saada kylälle sellaista toimintaa, mikä yhdistäisi ihmisiä. Hän pääsi mukaan Nokian työväenopiston johtokuntaan, ja sai näin aikaiseksi erilaisia työväenopiston piirejä kylään vuonna 1984. Näin perustettiin muun muassa oma näytelmäpiiri ja samoin Pinsiön Pelimanneista tuli opiston alainen piiri ja vetäjäksi kuuluisa nokialainen Pentti Peitsamo.

Sekä näytelmäpiirillä että pelimanneilla oli useita esiintymisiä ja niistä tuli kosolti rahaa. Tuli tarve saada virallinen väylä kaikille rahoille, mitä esiintymiset toivat tullessaan. Näin ajatus Pinsiö-Seuran perustamisesta syntyi.

Pinsiö-Seurasta haluttiin kylälle seura, joka ylläpitää kotiseututyön lisäksi kulttuuria ja harrastustoimintaa omalla kylällä. Perustamiskokous pidettiin vuonna 1986 ja ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat Pertti Lehtinen , Seppo Huiku, Ritva Välimäki, Juhani Kivisalo, Aatto Hongisto, Osmo Rauhala ja Jaana Mustamo.

Pinsiö-Seura ry on kirjoitushetkellä 35-vuotias. Se on edelleen voimissaan oleva, aktiivinen seura. Sillä on ehtinyt olla viisi puheenjohtajaa ennen nykyistä, Tiina Kauppia. Pertti Lehtisen lisäksi pisimpään puheenjohtajana toimi Veli-Matti Alanen. Seuran pitkäaikaisimpina sihteereinä ovat toimineet Liisa Virtanen ja Anne Mastomäki.

Puheenjohtajien, sihteerien ja rahastonhoitajien lisäksi johtokuntaan on kuulunut vuosien saatossa lukuisa määrä aktiivisia jäseniä, joista osa ollut mukana monia vuosia. Kyläläisistä on löytynyt ja löytyy edelleen talkoohenkistä ja innokasta väkeä erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin kuin myös monenlaisiin kunnostus- ja korjaushommiin.

Pinsiön vanhasta koulusta saatiin seuralle omat tilat ja niitä kunnostettiin kyläläisten talkoovoimin. Käyttöön tilat saatiin kunnolla vuonna 1988. Seuran aktiivisuuden ja uusien tilojen ansiosta saatiin monia eri harrastuspiirejä kylälle, kuten erilaisia käsityöpiirejä. Seuran tiloissa oli myös kangaspuut, joissa kutoa mattoa tai poppanaa. Näytelmäpiiri jatkoi näytelmäharjoituksiaan Nokian työväenopiston opettajan johdolla ja toinen toistaan hienommista näytelmistä pääsi koko kylän väki nauttimaan. Samoin kukoisti Pinsiön Pelimannit omalla tahollaan.

Pinsiö-Seura ry on alusta asti tehnyt yhteistyötä kylän muiden yhdistysten kanssa, kuten Pinsiön Terän ja Pinsiön Maamiesseuran kanssa, samoin seurakuntien ja kuntien työväenopistojen ja kulttuuritoimen kanssa. Tämä on mahdollistanut aktiivisen ja monipuolisen toiminnan kylällä. Seuran toiminta oli ensi vuosistaan asti valtaisan tapahtumarikasta ja talkoohenki kukoisti monin tavoin. Mieleen painuvimpina seuran alkuvuosien tapahtumina kylällä mainittakoon tässä yhteydessä Sikalajuhlat vuonna 1986, Pinsiö-viikot 1987 sekä Porua ja Villoja -tapahtuma v. 1988.

Pinsiö-Seura on paitsi järjestänyt erilaista kulttuuritoimintaa ja -tapahtumaa, myös tukenut omalta osaltaan koulun ja päivähoidon toimintaa, kylän taidetta ja taiteilijoita, Pinsiön Kirkkoa ja seurakuntaa sekä ollut mukana erilaisissa hankkeissa. Seuran toiminta on vuosien saatossa muotoutunut ajan hengen ja tarpeen mukaiseksi. Alun vahvan kulttuuri- ja kädentaideharrastustoiminnan jälkeen seuran toiminta on tullut lähemmäksi kylätoimikuntaa, painottuen 2000-vuoden jälkeen paljon lapsiperheisiin ja lasten kulttuuriin.

Hämeenkyrön kunnan myytyä vuonna 2018 koulurakennukset tontteineen yksityiselle henkilölle, Pinsiö-Seura osti Timo Keskisen perikunnalta Okslammen rannalla olevan tilan, jolla sijaitsi kesämökki ja sauna. Näitä on viime vuodet ahkerasti kunnostettu talkoohengellä kyläläisten yhteiseen käyttöön. Tulevaisuus näyttää, mihin kaikkeen toimintaan Okslammen mökki ja ranta antavat mahdollisuuksia.

Katso mitä kaikkea on vuosien saatossa tapahtunut

Napsauta tästä tutustuaksesi tämän vuoden toimintasuunnitelmaan sekä sukella historiaan ja tarkastele mitä kaikkea vuosien saatossa on saatu yhdessä aikaan