Pinsiön alueen vesiosuuskunta

Vesiosuuskunta

Pinsiön alueen vesiosuuskunta hankkii ja jakelee vettä Pinsiössä, Nokian ja Hämeenkyrön alueella. Liitettyjä talouksia on noin 180 kappaletta ja asukkaita noin 420 henkilöä. Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1997. Tarve vesiosuuskunnalle syntyi koska porakaivovesissä todettiin mm. arseenia. Verkoston pituus on nykyään noin 50km. Vesiosuuskunta jakelee vettä noin 20000 m3 vuodessa (55m3/päivässä).

Yhteystiedot ja hallitus:

Pinsiön alueen vesiosuuskunnan puheenjohtajana toimii Hannu Pihlajamäki, puh. 0400-734106.

Hallituksen jäsenet: Pihlajamäki Hannu, Hakalahti Tero, Asmala Erkki, Selin Risto, Leskinen Nina ja varajäsenet Jokinen Kari ja Kulmala Kirsti

Pinsiössä toimii myös mm Rajalanmutkan sekä Vesalanmäen vesiosuuskunta.

Vesiosuuskunnan tiedotteet

Julkaisuja vesiosuuskunnan sosiaalisesta mediasta

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tampereen vesi saneeraa Pinsiön pohjavesilaitosta

www.tampereenvesi.fi/uutinen/pinsion-pohjavesilaitosta-saneerataan/
... Näytä lisääNäytä vähemmän

maanantai 19 helmikuun, 2024

Vesinäytetutkimus 27.12.2022

Näyte on otettu 21.12.2022 ja näytteenottopaikka oli Rööpenmaantie 135. Näytteenottaja: Hannu Pihlajamäki.

Lausunto: Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet
(STMa 1352/2015).
... Näytä lisääNäytä vähemmän

sunnuntai 26 helmikuun, 2023
Vesinäytetutkimus 27.12.2022

Näyte on otettu 21.12.2022 ja näytteenottopaikka oli Rööpenmaantie 135. Näytteenottaja: Hannu Pihlajamäki.

Lausunto: Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet
(STMa 1352/2015).Image attachment

VUOSIKOKOUSKUTSU
Paikka: Pinsiö-Seuran mökki, Pinsiöntie 1130.
Aika: ti 31.05.2022 klo: 18.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
... Näytä lisääNäytä vähemmän

tiistai 24 toukokuun, 2022

Pinsiön vesiosuuskunnan vedenjakelualue ... Näytä lisääNäytä vähemmän

sunnuntai 10 huhtikuun, 2022
Pinsiön vesiosuuskunnan vedenjakelualue

Vesinäytetutkimus 1.11.2021
”Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015).” – KVVY:n lausunto

Näyte on otettu 22.10.202 ja näytteenottopaikka oli Mettisentie 254. Näytteenottaja: Terv.tark. Markku Mäkiranta.
... Näytä lisääNäytä vähemmän

sunnuntai 10 huhtikuun, 2022
Vesinäytetutkimus 1.11.2021
”Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015).” – KVVY:n lausunto

Näyte on otettu 22.10.202 ja näytteenottopaikka oli Mettisentie 254. Näytteenottaja: Terv.tark. Markku Mäkiranta.Image attachment

Pohjavedenottamo

Pinsiön pohjavedenottamo

Vesiosuuskunta ostaa veden Tampereen vedeltä. Vesi tulee vuonna 1976 rakennetulta Pinsiön pohjavedenottamolta, josta vettä toimitetaan myös Tampereelle. Vedenottamo voisi kattaa yksinään maksimissaan noin 11% tamperelaisten veden tarpeesta. Vedenottamon vedenottolupa on noin 8000 m3/päivässä. Päivittäin pohjavettä pumpataan pinsiöläisten lisäksi myös 20 000 – 30 000 tamperelaisen käyttöön, yhteensä keskimäärin 3500m3/vrk. Vettä pumpataan myös Pinsiön lähteeseen keskimäärin noin 1000m3/vrk. Alunperin pohjavesistä Pinsiön lähteeseen purkautuneista vesistä on saanut alkunsa Pinsiön-Matalusjoki. Pinsiön-Matalusjoki on Natura-aluetta, jolla esiintyy uhanalaista jokihelmisimpukkaa ja jolle virtaava pohjavesi on elinehto. Pohjavedenottamolla pohjaveden pinta on noin 130-134m mpy ja päävirtaussuunta on pohjois-eteläsuuntainen.

Pohjavesi muodostuu veden suotautuessa maakerrosten läpi jolloin siitä puhdistuu epäpuhtauksia, kuten haitallisia bakteereita. Samalla veteen liukenee hyödyllisiä suoloja. Pinsiön pohjaveteen tehdään pohjavedenottamolla veden alkalointi ja desinfiointi. Alkalointiin käytetään natriumhydroksidia ja desinfiointiin natriumhypokloriittia sekä ultraviolettivaloa. Alkaloinnissa veden ph nousee ja veden syövyttävyys laskee.

Pinsiön pohjavedenottamo sijaitsee Pinsiön kankaalla, Ylöjärven harjussa. Harju on osa jääkauden lopussa jäätikön vetäytyessä syntynyttä suurta harjujaksoa joka alkaa Salpausselältä ja kulkee Hauhon, Pälkäneen ja Tampereen kautta aina Hämeenkyröön saakka. Jäätikön sulaessa sulamisveden koversivat jäätikön alle uomia ja kerrostivat niihin lajittelemaansa hiekkaa ja soraa harjuiksi ja jäätikön eteen suistoiksi.

Pinsiön alueen vesiosuuskunnan vedenjakelualue

Alla olevalla kartalla voit perehtyä vesiosuuskunnan vedenjakelualueeseen.

Klikkaa tähän jos haluat tarkastella karttaa tarkemmin.