Tarkoitus ja säännöt

Yleiskuvaus

Pinsiö-seura on vuonna 1986 perustettu yhdistys jonka toiminnan tarkoitus on kokonaisvaltainen toimiminen asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden hyväksi, kulttuuriperinnön vaaliminen ja maaseudun säilyttäminen elinvoimaisena.

Poiminta säännöistä:
”2 § Tarkoitus ja toiminta”

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, vaalia toiminta-alueensa kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja edistää toiminta-alueen vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tarkoitus on myös pyrkiä edistämään asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa toiminta-alueen kehittämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun, maisemanhoidon ja matkailun aloilla.

Säännöt

Pinsiö-Seuran säännöt

Seuran toimintaa ohjaa yhdistyksen säännöt.
Tutustu ajatasaisiin seuran sääntöihin klikkaamalla alla olevaa painiketta.