KOKOUSKUTSU PINSIÖ-SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

20.4.2021

Pinsiö-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 29.4.2021 klo 18 maamiesseurantalon pihassa,

Aluehallintoviraston ohjeiden mukaan rekisteröidyn yhdistyksen pakolliset kokoukset eivät ole yleisötilaisuuksia, eikä niitä niin ollen koske 6 hengen kokoontumisrajoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki halukkaat voivat tulla paikalle huomioiden maskin käytön ja turvavälit. Kokoukseen voi osallistua myös Teams-yhteydellä mutta se vaatii ennakkoilmoittautumisen sähköpostilla osoitteeseen tiina.kauppi@columbus.fi ja sieltä tulee linkki omaan sähköpostiin osallistumista varten.

Kokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: kannanotto Pinsiöön suunniteltuun kaivoshankkeeseen
  8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus