Kolmen helmen joet-yleisötilaisuus sai pinsiöläisiä liikkeelle

29.1.2017

Pinsiön seurantalolla oli noin 60 henkilöä tutustumassa ”Kolmen helmen joet”- hankkeeseen. Pinsiön-Matalusjoki kulkee kylämme halki ja koskettaa lähes jokaista täällä asuvaa. Asiantuntijoita oli paikalla peräti seitsemän henkilöä.  Hankekoordinaattorina toimii Ulla Helimo, joka avasi tilaisuuden, kertoi hankkeesta ja sai meidät kuuntelijat kiinnostumaan raakuista, niiden hyödyllisyydestä sekä elinolojen vaatimuksista.

Kolmen helmen joet on Hämeenkyrön kunnan sekä Nokian ja Ylöjärven kaupunkien toteuttama 1,5-vuoden pituinen uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun suojeluun keskittyvä hanke.  Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on jokien raakkukantojen ja raakun väli-isännän, taimenen, elinvoimaisuuden ja suotuisan suojelun tason turvaaminen lajien elinympäristön laatua parantamalla.   (Kuvat ja teksti Eija Kantanen)

Ulla Helimo, hankekoordinaattori

Marja Nuottajärvi kertoi mm. jokirapujen istutuksesta jokeen.

Sami Moilanen Pirkanmaan Ely-keskuksesta piti mielenkiintoisen puheenvuoron veden laadusta, joka mahdollistaisi mm. simpukan nuoruusvaiheiden kehittymistä.

Sini Vuorinen Tampereen Vedestä, kertoi Pinsiön vedenottamosta, joka on otettu käyttöön v. 1979. Vedenottolupa heillä on 8000 m3/vrk.. Keskimääräinen käyttö on n. 3200 m3/vrk. Luvassa edellytetään tarkkailemaan Pinsiönjoen virtaamaa siten, että se ei saa mennä alle 2000 m3/vrk.

Tilaisuuden lopuksi asiantuntijapanelistit, jossa oli mukana myös Raimo Tuohisaari Nokian kaupungilta, Visa Merikoski MTK:sta sekä Hanna Alajoki KVVY:stä vastailivat yleisön kysymyksiin.