Maataideteoksen kunnostukseen jättirahoitus

3.7.2023

Yltä- ja Alta maataideteosta tullaan kunnostamaan aikavälillä 2023-2024. Hankkeen kokonaisbudjetti on 150 000 €, josta puolet on Taiteen edistämiskeskuksen myöntämää avustusta, ja toinen puolet Nokian kaupungin omarahoitusosuutta.

Kunnostustyön tekevät Nokian kaupungin infrapalvelut, kulttuuripalvelut ja Strata ry.

Lisää aiheesta: