Pinsiö uuden voimalinjahankkeen reitillä

13.11.2022

Hankkeen kuvaus 

Voimajohtohankkeen pohjoisempana päätepisteenä on Fingridin Kristiinankaupunkiin rakennettava sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Nokialle rakennettava sähköasema. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Kristiinankaupungin, Karijoen, Isojoen, Kankaanpään, Karvian, Parkanon, Ikaalisten, Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Nokian kuntien alueille. Tarkasteltava voimajohtoreittiyhteys koostuu viidestä reittiosuudesta: Kristiinankaupunki-Isojoki, Isojoki-Kankaanpää, Kankaanpää-Karvia, Karvia-Parkano ja Parkano-Nokia. 

Parkanon ja Nokian välillä 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu suurelta osin nykyisen voimajohdon rinnalle. Parkanon Poikkeusjärven ympäristössä tarkastellaan haastavan suunnittelutilanteen vuoksi kahta uuteen maastokäytävään sijoittuvaa reittiä, läntistä ja itäistä Poikkeusjärven vaihtoehtoa. Parkanon Poikkeusjärveltä Hämeenkyrön Oksilamminkulmalle uusi voimajohto sijoittuu tarvittaessa puolta vaihdellen nykyisen voimajohdon itä- tai länsipuolelle. Oksilamminkulmalla tarkastellaan nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittamisen lisäksi uuteen maastokäytävään sijoittuvaa vaihtoehtoista asutuksen kiertoa. Oksilamminkulman jälkeen voimajohtoreitti jatkuu uudessa maastokäytävässä asutuksen huomioimiseksi Ala-Pinsiössä noin 2,3 kilometriä. Alinenjärven ympäristössä tarkastellaan nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittamisen lisäksi kahta uuteen maastokäytävään sijoittuvaa reittivaihtoehtoa luonnonsuojelullisista syistä ja nykyisten voimajohtojen ympäristöön suunnitellun maanläjityksen 
takia. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiirtoa ei voida hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta.  

Mielipiteiden esittäminen  

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 5.12.2022 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/1786/2022). Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä sivustolla. 

Yleisötilaisuus  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä torstaina 17.11.2022 klo 17.30–19.30. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä kirjallisesti ennen tilaisuutta ja sen aikana osoitteessa https://event.prospectumlive.com/yva-yleisotilaisuus-kristiinankaupunki-nokia/. Saman linkin kautta voi myös osallistua hankkeen esittelytilaisuuteen. Osallistumislinkki julkaistaan myös hankkeesta vastaavan verkkosivuilla http://www.fingrid.fi/kristiinankaupunki-nokia. 

Linkki tarkempaan selvitykseen: https://www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA

Kuva 4.16. Pinsiön alueen uuteen maastokäytävään sijoittuva osuus sekä sijoittuminen nykyisen voimajohdon rinnalle ennen ja jälkeen Pinsiön sähköaseman.

Oksilamminkulmalla tarkastellaan nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittamisen lisäksi uuteen maastokäytävään sijoittuvaa vaihtoehtoista asutuksen kiertoa (Kuva 4.17). Oksilamminkulman asutuksen kierron pituus on noin kaksi kilometriä, ja johtoalueen leveys noin 62 metriä. Voimajohtoreitin pituus nykyisen voimajohdon rinnalla on noin 1,8 kilometriä. Nykyinen voimajohtoalue levenee noin 38 metriä, jolloin voimajohtokäytävän leveydeksi muodostuu noin 84 metriä. Oksilamminkulman jälkeen voimajohtoreitti jatkuu uudessa maastokäytävässä asutuksen huomioimiseksi. Ala-Pinsiön asutuksen kierron jälkeen voimajohto sijoittuu kahden 110 kilovoltin voimajohdon länsipuolelle, jolloin uuden voimajohtoalueen tarve on noin 38 metriä ja voimajohtoalueen leveydeksi muodostuu noin 101 metriä.

Kuva 4.17. Oksilamminkulman vaihtoehtoinen asutuksen kierto ja Ala-Pinsiön asutuksen kierto.

Ala-Pinsiön asutuksen kierrosta etelään voimajohtoreitti on suunniteltu nykyisten voimajohtojen länsipuolelle molemmille Nokian suunnittelualueille asti. Alinenjärven ympäristössä Hangaslammilta Nokian pohjoiselle suunnittelualueelle tarkastellaan lisäksi kahta uuteen maastokäytävään sijoittuvaa reittivaihtoehtoa luonnonsuojelullisista syistä ja nykyisten voimajohtojen ympäristöön suunnitellun maanläjityksen takia. Nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuvan reittivaihtoehdon pituus on noin 1,6 kilometriä, läntisen reittivaihtoehdon pituus noin 2,8 kilometriä ja itäisen reittivaihtoehdon pituus noin 1,7 kilometriä (Kuva 4.18).

Kuva 4.18. Alinenjärven ympäristön reittivaihtoehdot ja poikkileikkaustilanteet Nokia sähköaseman ympäristössä.