Pro Pinsiö taka-alalle

1.6.2023

Pro Pinsiö perustettiin 29.4.2021 seuraamaan ja vastustamaan Pinsiöön haetun malminetsintäluvan etenemistä.

Tukesin myöntämästä luvasta tehtiin valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 5.3.2021 sekä kuntalaisaloite Nokian kaupungille 9.6.2021.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Tukesin myöntämän luvan alkuvuodesta 2023, ja näin ollen Pro Pinsiö voidaan lakkauttaa, ainakin toistaiseksi. Toki asiaa seurataan jatkossakin.

Mistä oli kyse?

Tukes oli 27.8.2020 hyväksynyt Sotkamo Silverin malminetsintälupaa koskevan hakemuksen. Haettu lupa-alue sijaitsi Nokialla Pinsiössä, pohjavesialueen ja Matalus-joen välittömässä läheisyydessä (ks. karttakuva alla).

Toteutuessaan mahdollinen kaivoshanke vaikuttaisi peruuttamattomasti mm. kyläläisten asumiseen, elinkeinoon ja pohjaveteen sekä erittäin uhanalaisen raakun elinoloihin.

Kuva: Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkuna

Voit tustua alueeseen kartalla tarkemmin valitsemalla paikkatietoikkunassa näkyviin seuraavat karttatasot:

  • Aluesuunnittelu ja rajoitukset > Malminetsintälupahakemukset
  • Maankäyttö > Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Pohjavesialue
  • Maankäyttö > Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Natura 2000.