Kellotapulin rahoittamiseksi tarvittiin varoja, joita kerättiin myymällä Tapulipiirin kutomia neuleita erilaisissa tapahtumissa.