Mökin kunnostus eteni vauhdilla kun Ely-keskukselta tuli myönteinen hankerahapäätös. Osmo Rauhalan maalaama alttaritaulu, jota vastaan Jokismaan koulua oli kunnostettu, julkaistiin kirkolla.