Pinsiön pohjavedenottamon laatutarkkailu 2019

15.5.2020

Ostamamme veden käyttötarkkailua Tampereen Veden pohjavesilaitoksella 2019.
Tarkkailun suorittanut Tampereen Vesi

Hannu Pihlajamäki / Pinsiön alueen vesiosuuskunta