Pinsiön pohjavedenottamon PI.pohjavesi laatutarkkailu 1-6 / 2018

24.7.2018

Ostamamme veden käyttötarkkailua Tampereen Veden pohjavesilaitoksella 2018.
Tarkkailun suorittanut Tampereen Vesi.

 

Hannu Pihlajamäki/Pinsiön alueen vesiosuuskunta