Vesinäytetutkimus 6.7.2021

11.7.2021

”Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015).” – KVVY:n lausunto

Valvontatutkimusohjelman mukainen tammi-kesäkuun näyte otettu 30.6.2021. Näytteenottopaikka Pinsiöntie 1018. Näytteenottaja Hannu Pihlajamäki.

Testausseloste pdf-liitteenä.

Hannu Pihlajamäki / Pinsiön alueen vesiosuuskunta