Kuntalaisaloite kaivosta vastaan allekirjoitettavissa

1.6.2021

1.6.2021 on laitettu vireille kuntalaisaloite Nokian kunnalle. Aloitteen tarkoitus on ilmaista asukkaiden huoli mahdollisen malminetsinnän ja kaivoksen vaikutuksista, ja saada kunta vastustamaan kuntalaisten kanssa näitä aikeita.

Aloite on allekirjoitettavissa osoitteessa kuntalaisaloite.fi nimellä ”Puhtaan luonnon ja Pinsiön puolesta kaivosta vastaan”. https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/21037

Aloitteen voi allekirjoittaa jos olet kunnan jäsen (myös alle 18 vuotias voi osallistua), tai jos omistat tai hallitset kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt joiden kotipaikka sijaitsee Nokialla katsotaan jäseniksi.

On tärkeää että olemme vastustamassa näitä aikeita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ennen kuin yhtiö kerkiää saamaan jalansijaa ja investoimaan etsintätoimiin. Ole mukana viestittämässä että emme halua hienosta kylästämme seuraavaa kaivosjätekaupunkia!

Kiitos tuestasi! J.L.